สำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อคณะ ICT ทำแบบสำรวจได้ที่ Link นี้

 For the ICT Visitor, please do the survey at this Link

 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของคณะ ICT กรุณา Login เพื่อเข้าทำแบบสำรวจ

 For the faculty members and ICT students, please log in to do the survey.

Login